Team Energetisch-management

Ons team bestaat uit vier leden. Joan Tjioe, Marcel Exel, Caroline Weijland en Marian Huisman.

Alle vier zijn wij Energetisch-therapeut en energie-werk is onze expertise. Naast het werk voor Energetisch-management zetten wij ons in op

verschillende vlakken. Wij werken nauw samen, staan altijd met elkaar in contact en indien nodig nemen wij elkaar waar.

Scrol naar beneden voor meer info over ons en kijk op de Profielen op onze persoonlijke websites.

TEAMWERK

Onze jaren lange ervaringen, inzichten, kennis en krachten hebben wij gebundeld en dit maakt ons als team sterk.

Met onze Gidsen stellen wij ons beschikbaar om de mens en de aarde op energetisch niveau te helpen. Wij hebben onze tool verder ontwikkeld,

uitgekristalliseerd en met succes in kunnen zetten voor mens, dier, huis, basisschool, zorg-instantie, ziekenhuis en kantoorgebouwen.

‘WAY OF LIFE’

Energetisch zuiver willen zijn, een zuivere levensenergie willen hebben, is een keuze en een manier van bewuster leven. Aandacht bij alles wat je doet,

voorkomen dat je energetisch besmet raakt en de bescherming optimaal houden is een soort ‘afspraak’ die je met jezelf maakt. Inzicht en de wil om

‘energetisch zuiver te blijven’ als taak op je te nemen, zijn beide nodig om het te laten slagen. Net zo gewoon als tandenpoetsen integreer je het in het

dagelijks leven.

Je kunt niet af en toe kiezen voor een zuivere levensenergie of als het je uitkomt. Dit werkt niet.

Ben je energetisch onzuiver dan draag je dit over aan anderen. De ander raakt onbewust en ongewild door jou besmet. Het woord ‘besmetten’ is

gekozen, omdat het je snel (zonder dat je het weet) overkomt. Het kan iedereen overkomen en het is egocentrisch te denken dat het jou niet raakt of

overkomt.

REDENEN OM JEZELF TE LATEN TESTEN

Het begint met een breder inzicht over de zin en de kwaliteit van het leven. Je hebt ervaringen met positieve en negatieve energieën. Je kiest voor het

positieve en voor een zuivere levensenergie. Ook als je denkt dat je een zuivere levensenergie hebt, laat je testen. Wat let je?

• Ziekte waarbij alle medische testen geen uitslagen geven. De artsen weten geen raad, ze kunnen niets vinden. Veel pech en vreemde veranderingen

die je niet kunt beredeneren. Altijd vermoeid alsof het leven uit je lichaam verdwijnt. Redenen genoeg om je te laten testen.

• Plotseling vreemde neigingen die niet bij je horen zonder dat je medicamenten gebruikt, zo ken je jezelf niet. Als je zo’n waakmoment hebt, laat je

testen.

• Je helpt en werkt met mensen als therapeut, spiritueel-werker, masseur, medium enz. Redenen genoeg om zelf energetisch zuiver te zijn, een zuivere

levensenergie en aura te hebben. Je hebt een groot verantwoordelijkheid en je wilt jouw cliënten niet besmetten. Laat je testen.

ENERGETISCH ONZUIVER

Energetisch onzuiver zijn heeft alles te maken met het energieveld in en om je lichaam (levensenergie), inclusief het energieveld in je huis. Alleen de

energie van de mens neutraliseren/harmoniseren en het huis niet, geeft geen blijvende resultaat. Je huis is je persoonlijke omgeving, je thuis en jouw

energie draag je overal mee. Alles is immers energie en het staat met elkaar is verbinding!

IEDEREEN KAN HET ZIJN

Wij hebben alle vier onze persoonlijke ervaringen gehad hoe snel je energetisch onzuiver kunt raken. Het zegt niets over de mens-de persoon-de Ziel.

Wat voor expertise/vak/beroep je uitdraagt, hoe liefdevol en uitstekend je bent in je vak, je bent mens en je bestaat uit energie.

Het is niet vreemd, gek of raar als blijkt dat je ongewild, zonder dat je er erg in hebt, ‘besmet’ bent geraak en energetisch onzuiver bent. 80 % van de

bevolking is energetisch onzuiver zonder dit te beseffen.

ALLES EVOLUEERT EN IS KRACHTIGER

Dit betekent dat alle energieën, positief en negatief, krachtiger zijn geworden. Alles bestaat uit energie en elke energie heeft zijn eigen trillingsniveau.

Angst is niet nodig. Het is belangrijk om te weten dat negatieve energieën via gaten/scheuren in de aura (jouw natuurlijke bescherming) jouw lichaam

binnen komen. Dit betekent dat jouw levensenergie en aura zijn vervuild. Laat je dit ongemoeid gebeuren dan verzwakt het lichaam en kun je fysieke

en psychische klachten ervaren. Per persoon kunnen de klachten verschillend zijn. Bij alle lichamelijke klachten raden we je altijd aan om eerst een arts

te bezoeken. Je kunt naast lichamelijke klachten ook andere negatieve ervaringen hebben. Pech, tegenslag, vreemde gebeurtenissen die je niet kunt

verklaren of beredeneren en nog veel meer.

’Even zuiveren met Salie’ is al lang niet meer voldoende tegen de zwaardere negatief geladen energieën. Salie kan het tijdelijk verwijderen maar het

komt versterkt terug. Wees voorzichtig met het gebruik van Salie. (Gedroogde witte Salie, Salvare is de officiële naam, heeft een sterke doordringende

reuk en de blaadjes worden los of gebundeld in een bosje aangeboden)

PROCES VOOR PAKKET 1 & 2 (MENS & HUIS)

Team Energetisch-management, een van ons, test jouw energieveld. Ben je energetisch onzuiver en mag je door onze Gidsen geholpen worden, dan

helpt de therapeut je verder. Je ontvangt per e-mail het Inschrijfformulier en een notitie over het werk van Energetisch-management. Zodra het

formulier is ingevuld en de betaling binnen is, start de interventie. Alle negatief geladen energieën worden verwijderd, geneutraliseerd,

geharmoniseerd en je krijgt een haeling en een bescherming om jouw energieveld zuiver te houden. Het huis, het perceel of de woonruimte wordt

altijd in het traject meegenomen en ook beschermd. De gehele interventie gebeurt op afstand. Daarnaast wordt Electro smog van alle apparatuur in

huis en mogelijke aardstralen in huis en in de tuin geblokkeerd. Indien je het extra aangeeft, zorgen we dat er een energetische filter komt op de

hoofdkraan. Vergeet niet extra op het formulier aan te geven dat je een blijvende energetische filter op de hoofdkraan wilt.

Als de therapeut de interventie heeft afgerond wordt je gebeld. Je krijgt alle informatie, tips, begeleiding, nazorg en de korte affirmatie zinnen om de

bescherming voor jezelf en de woning optimaal in stand te houden. Jouw eigen verantwoordelijkheid neemt het nu van ons over!

Na 14 dagen ontvang je per e-mail een Evaluatieformulier. Zodra het ingevuld formulier is ontvangen, word je weer door jouw therapeut gebeld. Het

is belangrijk dat het goed met je gaat en dat je op een juiste manier de affirmaties inzet. Energetisch-management vindt een goede nazorg belangrijk en

wij staan altijd klaar om je te helpen. De Evaluatieformulier helpt jou en ons het zo goed mogelijk te doen.

ROUTE AANMELDING/BEHANDELLING/EVALUATIE

Je belt of stuurt een e-mail naar een van ons > na ontvangst van de betaling word je getest > je krijgt te horen of je energetisch zuiver of onzuiver bent

> ben je energetisch onzuiver en je mag geholpen worden, dan sturen we je het Inschrijfformulier toe > na ontvangst van het ingevuld

Inschrijfformulier en de betaling, start het traject/de behandeling > nadat de behandeling is afgerond, belt de therapeut > na 14 dagen ontvang je het

Evaluatieformulier > na ontvangst van het ingevuld Evaluatieformulier belt de therapeut voor de tweede keer.

EXTRA INBEGREPEN

Heb je je uiterste best gedaan jezelf (inclusief huis/woonruimte) te beschermen en is het je overkomen dat je toch onzuiver bent geraakt, dan helpt de therapeut je

zonder extra kosten volgens het afgesproken traject. Dit is een extra service en inbegrepen in pakket 1 en 2. Van onze Gidsen mogen we alle ondersteuning geven als

je echt je uiterste best doet. Het is voor jou en voor ons belangrijk dat je z.s.m. belt als je vermoedens hebt dat je besmet bent geraakt.

PROCES VOOR PAKKET 3 (GEBOUWEN & GEBIEDEN)

Dit proces zorgt dat het energieveld geneutraliseerd, geharmoniseerd en beschermd wordt in gebouwen en gebieden. Daarnaast wordt Electro smog

van alle apparatuur en mogelijke aardstralen op het perceel geblokkeerd. Indien je het extra aangeeft, zorgen we dat er een filter komt op de

waterleiding. Vergeet niet extra op het formulier aan te geven dat je een blijvende filter op de hoofdkraan wilt.

Het gehele perceel wordt meegenomen. Bijvoorbeeld: kantoorgebouw, school, crèche, zorg-instantie, winkel, praktijk, dierenpark, tuinkassen enz.

Een geneutraliseerde en geharmoniseerde omgeving is optimaal voor mens en dier. Het zorgt voor algehele vitaliteit. Meer harmonie, meer vreugde en

positiever sfeer binnen de groepen, minder irritatie, minder stress en minder ziekte.

WIE VRAAGT PAKKET 3 AAN

In principe kan iedereen het aanvragen. Als medewerker van een kantoorgebouw, een leerkracht of ouder van een school en natuurlijk als

leidinggevende/eigenaar/ouder van de instantie, het pand, gebied en landgoed.

Wij kunnen ons werk niet doen zonder de hulp van onze Gidsen. Dit betekent, dat elke aanvraag eerst getoetst wordt of wij mogen helpen. Het kan

voorkomen dat wij het verzoek moeten afslaan. Dit gebeurt zelden, maar het is mogelijk. Tenslotte is het t.b.v. van het algehele welzijn van de

aanwezigen in het gebouw of de dieren in de dierentuin.

Het ‘toetsen’ of wij, het team Energetisch-management, je mogen helpen is kosteloos.

De Folder kun je aanvragen via het Contact-formulier. Wij behandelen met respect jouw e-mailadres en gaan dit niet doorsturen.

KOSTEN

Pakket 1 € 100,00; Pakket 2 € 75,00; Pakket 3 € 180,00 of € 250,00

Het Team Energetisch-management staat klaar voor alle vragen. Mail een van ons of bel voor persoonlijk contact.

Wij respecteren anderen en de verschillende vormen/technieken om energieën te neutraliseren en te harmoniseren. Ons uitgangspunt is dat JIJ

geholpen wordt en aan jou de keuze.

 

IMG_2884Team Energetisch-management bestaat uit 4 leden, een hechte groep vrienden die elkaar volledig kunnen vertrouwen, op

elkaars hulp kunnen bouwen en altijd voor elkaar klaar staan. Door deze unieke onbaatzuchtige vriendschap kunnen wij

garant staan voor een ieder die onze hulp vraagt.

In ons persoonlijk leven en met al onze interventies staan onvoorwaardelijke Liefde, ethiek, respect en vertouwen op

nummer een. Onze motivatie en stijl zijn voor een deel overlappend en voor een andere deel verschillend. Op energetisch

gebied, onze gemeenschappelijke expertise, zijn we vakbekwaam, leergierig, enthousiast en gedreven. We zijn geïnteresseerd

in onderzoekend, in helpen bij en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Optimistisch, met beide

benen

op de grond, stralen we plezier uit in ons werk om een schakel te zijn in jouw ontwikkeling en leven.

Marcel: Energetisch-therapeut, Shambhala Eenheid-master, Pure Analyzing & Paragnost

Joan: Energetisch-therapeut, Usui Reiki-master, Shambhala MDH-master, Jassentechniek®-therapeut, Therapeut Jassentechniek® Healing, Lerares

Jassentechniek® Healing, HBO Basis Medische Kennis, Shambhala Eenheid-master, Soul Body Fusion®, Pure Analyzing, Dierencommunicatie & NLP

Caroline: Energetisch-therapeut, Usui Reiki, Shambhala MDH-master, Shambhala Eenheid-master, Pure Analyzing & Dierencommunicatie

Marian: Energetisch-therapeut, Shambhala Eenheid-master, Pure Analyzing, Dierencommunicatie, Windcirkel-healing & Akasha Kronieken

Via interne link naar een uitvoeriger uitleg over de prijzen etc. De teksten komen uit de notitie.

IMG_2779Pakket 1: het neutraliseren en harmoniseren van de negatieve lading aan energieën van de aanvrager, partner/echtgenoot,

inwonende kinderen, huisdieren inclusief een healing, het huis met de tuin, het gehele perceel waarop het huis staat inclusief de

bijgebouwen (schuur). Electro smog in huis wordt geblokkeerd. Indien je het wenst, komt er blijvende energetische filter op de

hoofdkraan. Dit is het meest uitgebreid pakket. Alles wordt geneutraliseerd, in harmonie omgezet en beschermd. Kosten € 100,00*

Voor € 25,00 extra zorgen we voor alle *Vitaliteit filters.

Pakket 2: het neutraliseren en harmoniseren van de negatieve lading aan energieën van de aanvrager inclusief een healing (1

persoon) en zijn/haar woning met/zonder tuin. Electro smog in huis wordt geblokkeerd. Indien je het wenst, komt er blijvende

energetische filter op de hoofdkraan. Kosten € 75,00* Voor € 25,00 extra zorgen we voor alle *Vitaliteit filters.

Pakket 3: Dit is gericht op het neutraliseren en harmoniseren van de aanwezige verstorende energieën binnen en buiten het gebouw,

het totaal perceel waarop het gebouw staat. Electro smog, van alle aanwezige apparatuur, in het gebouw (alle etages) wordt

geblokkeerd. Indien gewenst, komt er blijvende energetische filter op de hoofdkraan.

Pakket 3 is toe te passen voor elk gebouw, bijvoorbeeld crèche inclusief buitenspeelplaats, schoolgebouw, praktijkruimte,

kantoorpand, fabriek, winkel, ziekenhuis, dierenkliniek, weilanden, tuinbouwkassen etc. De geneutraliseerde en geharmoniseerde

energie zorgt voor een optimale positieve sfeer en ontspanning, waardoor het verblijf/werken in het gebouw/zaal aangenamer is

dan voorheen. Negatieve effecten van Electro smog heeft geen vat meer op de vitaliteit van de aanwezigen in het gebouw. En al het

water in het gebouw is blijvend gefilterd. (extra aanvraag) Alles draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van alle aanwezigen.

Iedereen die in het gebouw aanwezig is voelt de ontspannen en neutrale sfeer. Zeer gevoelige mensen, HSP, (en kinderen) ervaren minder

prikkelingen en dit zorgt voor minder irritaties. De harmonie is voelbaar. Energetisch werk is niet te meten. Je kunt het waarnemen en voelen. Mensen

die visueel en kinesthetisch aangelegd zijn, voelen en ervaren meer dan een ander.

Dit pakket begint met een abonnement van een half jaar. Energetisch-management zorgt dat het gebouw maandelijks een update krijgt. Het wordt

maandelijks geneutraliseerd, geharmoniseerd en beschermd. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons en zorgen voor een constant geneutraliseerd

en geharmoniseerd gebouw/zaal.

De eerste 6 maanden betaal je € 180,00*. Wil je het abonnement verlengen, dan geef je dit in de 5de maand op. Tot aan het eind van het lopend jaar

betaal je vooraf de resterende aantal maanden ad € 21,00. Daarna kun je overstappen op een jaar abonnement, dat loopt van 1 januari t/m 31

december. Hiervoor betaal je vooraf € 250,00*

Als aanvrager kun je ook zelf zorgen voor het optimaliseren en updaten van het gebouw/ruimte. In dit geval ga je zelf eerst het proces van

neutraliseren en harmoniseren aan. Zie keuze 1. Daarna wordt het gebouw geneutraliseerd en de eerste 6 maanden blijven we jou begeleiden en

ondersteunen. Het voordeel hierbij is, dat je na de 6 maanden geen abonnement hoeft te nemen. Je kunt het zelf! Uiteraard zijn we altijd bereikbaar om

jou te ondersteunen.

Als aanvrager kun je ook zelf zorgen voor het optimaliseren en updaten van het gebouw/ruimte. In dit geval ga je zelf eerst het proces van

neutraliseren en harmoniseren aan. Zie keuze 1. Daarna wordt het gebouw geneutraliseerd en de eerste 6 maanden blijven we jou begeleiden en

ondersteunen. Het voordeel hierbij is, dat je na de 6 maanden geen abonnement hoeft te nemen. Je kunt het zelf! Uiteraard zijn we altijd bereikbaar

 

Electro smog & energetische filter op de hoofdkraan

Deze service moet extra op het formulier aangegeven worden. Wij mogen van onze Gidsen de filter niet zomaar plaatsen en toevoegen in de

pakketten. De aanvrager(s) moeten bewust hiervoor kiezen.

De filter die Team Energetisch-management plaats is een blijvende energetisch filter. Voor de meeste mensen is deze filter niet zichtbaar. Het water is

geneutraliseerd, gevitaliseerd en bevat meer zuurstof. Ervaringen zijn: het water smaakt zachter, ‘wolkachtig’, is schoner en ‘minder zwaar’. Koffie,

thee en water drinken smaakt anders dan voorheen. Het water is in alle opzichten gezonder voor de inwendige mens is, voor ons lichaam en voor

alles wat leeft (dieren en planten). Daarbij helpt het onze aarde schoner worden.

Electro smog: straling van alle andere apparatuur is slecht voor de gezondheid omdat de natuurlijke biologische frequentie van al

het levend organisme wordt aangetast. Het lichaam kan dit een tijd lang aan, maar daarna volgt er een ‘langzaamaan ziek-worden’.

Veroorzakers van Electro smog zijn o.a. GSM, radio, TV, magnetron, zonnebank, koelkast, wasmachine, haardroger, computer,

monitoren, hoogspanningskabels, -leiding, stroomkabel, wandstopcontactdoos, transformatiehuis, dynamo bij motoren, ioniserende

-en röntgenstraling etc.

Mobiele telefoon op het nachtkastje kan verlies van slaap, hoofdpijn en depressiviteit geven. Volgens onderzoekers houdt de straling van het mobieltje

het ‘allert zijn’ in de hersenen te hoog.

Team Energetisch-management blokkeert energetisch alle negatieve effecten van de straling. Wij vinden dit belangrijk, we hebben besloten deze

service in alle pakketten mee te nemen en we bieden het ook apart aan. De Folder kun je downloaden.

Voor € 20,00 kun je Electro smog blokkeren en een blijvende energetische filter op de hoofdkraan laten plaatsen. Geef je op via het Contactformulier op

onze persoonlijke sites.

===================

Vitaliteit filters voor € 50,00: dit zijn vier filters die wij aanbieden in 1 pakket. Naast de electro smog filter en de filter op de

hoofdkraan, bieden we ook een filter tegen de bijwerkingen van alle soorten medicijnen en een filter dat al het voedsel neutraliseert

van negatieve belasting. Groenten-fruit-zuivel e.a. zijn vaak bewerkt en door vele handen vastgehouden voordat je het zelf eet of

drinkt. Alles is energie en in deze contex zijn alle producten die we kopen door mensenhanden gegaan. Handen laten energieen

achter op de producten, dit kun je niet afwassen. Wij neutraliseren de producten zodat het voedsel dat je eet of drink energetisch is

gereinigd. Het blijft raadzaam om producten te kopen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zoals biologisch

voedselproducten.